دانلود مستند » مستند پرواز http://www.mostanads.com دانلود رایگان فیلم مستند با لینک مستقیم Tue, 21 Oct 2014 16:03:05 +0000 fa-IR hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.0 اسطوره های پرواز (دوبله فارسی) http://www.mostanads.com/1393/02/%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%a8%d9%84%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c/ http://www.mostanads.com/1393/02/%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%a8%d9%84%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c/#comments Sat, 10 May 2014 02:00:18 +0000 http://www.mostanads.com/?p=5540 اسطوره های پرواز (دوبله فارسی)این مستند مجموعه ای از برنامه های علمی  و مهندسی است که به بررسی هواپیما ها و پرواز می پردازد . این مستند دوبله فارسی می باشد و از شبکه چهار سیما […]]]> اسطوره های پرواز (دوبله فارسی)

این مستند مجموعه ای از برنامه های علمی  و مهندسی است که به بررسی هواپیما ها و پرواز می پردازد .

این مستند دوبله فارسی می باشد و از شبکه چهار سیما پخش شده است.

]]>
http://www.mostanads.com/1393/02/%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%a8%d9%84%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c/feed/ 1
مستقیم به سمت آسمان: هلی کوپترها در عملیات http://www.mostanads.com/1391/03/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%88%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c/ http://www.mostanads.com/1391/03/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%88%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c/#comments Tue, 29 May 2012 14:30:05 +0000 http://www.mostanads.com/?p=2189 IMAX - Straight Up: Helicopters in Action (2002)IMAX – Straight Up: Helicopters in Action (2002) مستند مستقیم به سمت آسمان: هلی کوپترها در عملیات، بیننده گان را به یک سری از ماجراجویی های هوایی میبرند. پرواز همراه […]]]> IMAX - Straight Up: Helicopters in Action (2002)

IMAX – Straight Up: Helicopters in Action (2002)

مستند مستقیم به سمت آسمان: هلی کوپترها در عملیات، بیننده گان را به یک سری از ماجراجویی های هوایی میبرند. پرواز همراه با پرسنل ماهر هلی کوپتر در حالیکه آنها عملیات نجات کوهستان، دستگیری قاچاقچیان مواد، تعمیر خطوط با ولتاژ بالا، نجات حیوانات در حال انقراض، تحویل کمک های بشر دوستانه و عهده دار شدن ماموریت شناسایی را اجرا می کنند.

]]>
http://www.mostanads.com/1391/03/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%88%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c/feed/ 1