دانلود فیلم مستند | مستندز

دانلود فیلم با لینک مستقیم ، دانلود مستند با لینک مستقیم ، دانلود فیلم ایرانی ، دانلود فیلم خارجی ، دانلود زیرنویس ، دانلود مستند زیرنویس ، مستندز


terahost.ir          

خدایان باستانی

 • BBC – The Lost Gods ویرایش اول؛ مصر. الهام گرفته از مصریان باستان. این مجموعه ی شگفت آور از  تخیل ساختمان و مجسمه سازی آن زمان ساخته شده. ویرایش دوم؛ […]

  خدایان گم شده

  BBC – The Lost Gods ویرایش اول؛ مصر. الهام گرفته از مصریان باستان. این مجموعه ی شگفت آور از  تخیل ساختمان و مجسمه سازی آن زمان ساخته شده. ویرایش دوم؛ […]

  دانلود...

 • BBC – The Lost Gods – Incas ویرایش پنجم؛ Inca ها. اینکا ها امپراطوری ای همسان با بزرگترین امپراطوری روم ساختند. آنها خدای خود را خورشید، ماه و ستارگان میدانستند. […]

  خدایان گم شده – Inca ها

  BBC – The Lost Gods – Incas ویرایش پنجم؛ Inca ها. اینکا ها امپراطوری ای همسان با بزرگترین امپراطوری روم ساختند. آنها خدای خود را خورشید، ماه و ستارگان میدانستند. […]

  دانلود...

 • BBC – The Lost Gods – Maya ویرایش چهارم؛ مایا. در شکوه خدایان مایا، آنها شاهکار های معماری ای بنا کردند. معبد هایی در شهرهای Tikal, Palenque, Chichen Itza و […]

  خدایان گم شده – مایا

  BBC – The Lost Gods – Maya ویرایش چهارم؛ مایا. در شکوه خدایان مایا، آنها شاهکار های معماری ای بنا کردند. معبد هایی در شهرهای Tikal, Palenque, Chichen Itza و […]

  دانلود...

 • BBC – The Lost Gods – Greeks  ویرایش دوم؛ یونان. یونانیان باستان تمدنی ساختند که باید تولد فرهنگ مدرن اروپایی بود. آثار شگفت انگیزی  از هنر برای شکوه و عظمت […]

  خدایان گم شده – یونان

  BBC – The Lost Gods – Greeks  ویرایش دوم؛ یونان. یونانیان باستان تمدنی ساختند که باید تولد فرهنگ مدرن اروپایی بود. آثار شگفت انگیزی  از هنر برای شکوه و عظمت […]

  دانلود...

 • BBC – The Lost Gods – Romans ویرایش سوم؛ روم. در محدوده ی امپراطوری روم خدایگان بسیاری قرار داشتند. امکان وجود پناهگای برای خدایان یونانی، مصری ، فنیقی در این […]

  خدایان گم شده – روم

  BBC – The Lost Gods – Romans ویرایش سوم؛ روم. در محدوده ی امپراطوری روم خدایگان بسیاری قرار داشتند. امکان وجود پناهگای برای خدایان یونانی، مصری ، فنیقی در این […]

  دانلود...

صفحه 1 از 11